Проектът

“ПРОЕКТ РЕСУРСИ М”


І. Цел: Подпомагане прекратяване на финансово-икономическа криза.

 

ІІ. База: Познания за досега непознат “Обществен закон за Ресурс М”.

 

ІІІ. Същност: Надпартиен проект за подобрение на държавно управление.

 

ІV. Основни дейности:

1. Популяризиране на книгата “ЗАКОНЪТ”.

2. Обучение и разяснение на знания за “Ресурс М”.

3. Консултации при употреба на “Модел Ресурси М” и други.

 

V. Кадрова обезпеченост:

1. Назначенията са след спечелен конкурс.

2. Ръководител ─ “Генерален мениджър по проект Ресурси М”.

3. “Съветът на мениджърите” провежда редовни месечни заседания.

 

VІ. Финансово осигуряване:

1. За първите задачи ─ собствени средства.

2. При договорена услуга ─ съгласно уговорка.

3. Заплащането на работещи е по вътрешни правила.

 

VІІ. Локална и световна необходимост:

От векове, незлатните банкноти и монети замениха златни.

Употребата им продължава с катастрофална ръководна грешка за недовършено преобразуване.

При изменената обстановка, старият (от времето на златните пари) начин на държавно управление е непригоден.

В унищожителни условия, Правителствата страдат от собствено поведение и не могат да постигнат желани цели.

Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж във висши управи.

С този дефект, властите са:

- с намалени средства;

- с увеличени плащания;

- като в автомобил без спирачка.

 

Животворният “Модел Ресурси М” е с потенциал да усъвършенства всяко държавно управление.

Благоприятната последица в света е над 10 милиарда евро за ден.

 

VІІІ. Друго::

Работен език – български.

 

02.12.2010 г.

град Стара Загора, Република България

 

Допълнителна информация