Книгата

Издателски консорциум КОТА, град Стара Загора, 2010 г.

ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”

книга първа “ЗАКОНЪТ”

Автор: Иван Митев

Съдържание

ПРЕДГОВОР

 

I. УНИФИКАЦИЯ

1. Начало

2. Главен дълг

3. Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг

 

II. ЗАКОН ЗА РЕСУРС М

1. Същност

2. Знания

3. Модел Ресурси М

 

III. РЕСУРСИ М

 

IV. НЕРЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М

 

V. ЗАКОНОМЕРНОСТ ЗА РЕГИСТРИРАН РЕСУРС М

 

VI. РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М

1. Родове

2. Второ разграничение

 

VII. ФУНКЦИИ НА РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М

1. Първостепенни

2. Разграничение при Даден ресурс М

3. Разграничение при Взет ресурс М

4. Аналитични

 

VIII. РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М И ПАРИ

1. Прилики

2. Висша разлика

3. Възможност

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М

1. Изходът е входът

2. SWOT анализ

3. Илюстрация за бюджет

 

Ползвани абревиатури и знак

Показалец “В съчинението”

Показалец “Композиционен план”

ТЕСТ

Допълнителна информация