Ресурс М

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” ─ книга първа “ЗАКОНЪТ”

Конспективна извадка за Ресурс М


Ресурсът М е общата същина при Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг.

Названието:

- е подходящо;

- указва явление;

- кратко изразява пряка връзка на близки дейности, плюс (от money) буква М.

 

Ресурсът М:

- не е:

► подобие на топка, която се хваща;

► Бъдещо възстановяване на главен дълг;

► Бъдещо погасяване на главен дълг;

► Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг, но е толкова адекватен с тях, колкото те са заедно.

- е:

► сходен на стойност;

► структурен елемент на живота;

► кардинална последица от обусловеност.

 

Ресурсите М:

- хилядолетия са скрити;

- днес са полезно познати;

- изпълняват значима роля;

- водят желано съвършенство.

- с действителността на пари, Времена с равновесие, качеството и количество на Главен дълг ─ съпътстват временна смяна на разпоредител.

 

Те са:

- незаменими;

- неограничен брой;

- със значение за практиката;

- обективни, както Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг.

 

При множеството правни похвати или без съобразяване с норми ─ винаги при известни условия има Ресурс М.

 

Неоспоримо е ─ при неползване на Ресурси М:

- Слабост в система с основен елемент пари.

- Изостанал бюджет с:

► намалени приходи;

► увеличени разходи.

 

- В битието ─ болки от държавен недостатък.

- Генералната причина за криза е при всички.

 

Пример:

Етап на криза в:

• 1982 г.Федеративна р. Бразилия.

• 1982, 1994 г.Мексикански съединени щати.

• 1990, 2001 г.Р. Аржентина.

• 1996-7, 2009-10 г.Р. България.

• 1997-8 г.Р. Индонезия.

• 1998 г.Руска федерация.

• 2001 г.Р. Турция.

• 2008 г.Р. Исландия.

• 2008-9 г.САЩ.

• 2009-10 г.Р. Гърция.

• 2010 г.:

Кралство Испания.

Унгарска р.

Р. Румъния.

Р. Португалия.


- Липсва ясен източник за преводи, насочвани към защита на пари.

- Непосилие за перспективно уголемяване на БВП и нужни фискални резерви.

- Принудителни заеми. Дългът на всяка страна е по-малък от нейни щети, поради незнания за Ресурс М.

 

Пример:

2010 г. ─ дългът на всяка страна е диспропорция с цена.

 

- С незнайна занапред цикличност:

► неефективен надзор;

► съсипателна инфлация;

► затруднения за банкиране;

► унищожаване на богатства;

► нестабилни ОЛП и валутен курс;

► обезценки на усилия, активи, кредитоспособност и услуги.

 

Пример:

Фалирали банки:

- 1996-7 г., в Р. България;

- 2008-10 г., в САЩ (вкл. Lehman Brothers и Bear Stearns, която беше придобита от JPMorgan Chase).

 

- Ръст на безработни.

- Подкрепа за неспазване на право.

- С необявена издръжка за разпоредители.

- Пречки за регулиране на търговски дефицити.

- Обезличаване на просто възпроизводство, интензификация и конкуренция.

- Министрите са като в ударен самолет и безсилни пред вътрешни и чужди диспропорции.

- Завишени проблеми при:

► инвестиции;

► належаща прехрана;

► отстраняване на бедност;

► помощи за климатични усложнения, бедствия, опасности;

► задоволяване на потребности за здраве, образование, социално развитие, военна отбрана, наука, ред, инфраструктура, транспорт, опазване на природа и мир;

► придружаващи вреди за цивилизацията и прочие.

 

Пренебрежението на Ресурс М осигурява провал за ръководство. То е жертва на свое поведение.

 

Групиране №1 на Ресурсите М:

- Ресурси М от род №1;

- Ресурси М от род №2;

- Ресурси М от род №3.

 

Групиране №2 на Ресурсите М:

- Нерегистрирани ресурси М;

- Регистрирани ресурси М.

Допълнителна информация