За Иван Митев

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” ─ книга първа “ЗАКОНЪТ”

Конспективна извадка за автора

 

Иван Митев е:

- роден през 1957 г. в град Стара Загора, Република България;

- с висше образование ─ магистър “Икономист по строителството”, “Икономически университет” Варна.


Има допълнителни квалификации по:

- “Социология”;

- “Стопанско управление”;

- “Съдебно-счетоводни експертизи”.


От 1999 г. е член на “Съюза на учените в България”.

Той е Генерален мениджър по проект "Ресурси М".


Автор е на книги:

- “Икономическата алтернатива”.

- “Пазарна закрила на финансова система”.

- “Правилното управление на парите или методът Митев”.


Новата е “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”.

В нея се представят резултати, които:

- разясняват “Ресурс М”;

- тълкуват обществен закон;

- творят перспектива в намерения;

- съживяват полезност и справедливост;

- спасяват хората от многогодишна неволя.


Възможно е изучаване, обмисляне и приложение.

“Моделът Ресурси М” е с потенциал да помага за пълноценно развитие на човека.

Трудът “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” има обхват ─ за тяхна изчерпателна или непълна обезпеченост.

В действителността, незлатните банкноти и монети замениха златни.

Употребата на новите е с продължила в XXІ столетие катастрофална ръководна грешка за недовършено преобразуване.

При изменената обстановка, старият (от времето на златните пари) начин на държавно управление е непригоден.

В унищожителните условия, Правителствата:

- страдат от собствено поведение;

- не могат да постигнат желани цели.


През 2008 г., светът навлезе в криза. До 5 месеца, бизнесът загуби богатства за десетки трилиони евро. Жестоките щети са причинени от незавършен градеж във висши управи.

С този дефект ─ властите са:

- с намалени приходи;

- с увеличени разходи;

- като в автомобил без спирачка.


За осъзнаване на необходима истина ─ чрез огромно умствено напрежение, на основа знания по икономика на строителство е открита досегашна неизвестност “Обществен закон за Ресурс М” и е създаден “Модел Ресурси М”.

При погубващ минус ─ незачитане на Ресурс М:

- неизбежна е криза;

- ръководителите полагат усилия за изкореняване на несъответствия, но са с напразна дейност;

- липсва точен отклик на задача за вноски, насочвани към цени при диспропорции и запазване на равновесия.


Незнанието за Ресурс М е източник на “пандемия от детска болест на пазара”, с име Безпределна субсидия.

Знанията са ваксина против жестокото заболяване.

Наистина:

- наследена е грешка;

- известна е генералната причина за криза.


До 2010 г., управляващите слабо помагат за обществено усъвършенстване, тъй като Безпределната субсидия причинява диспропорции и въздействия, с по-големи от нея злини, включително за държава, депозанти, търговски банки и техни клиенти.


В произведението “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” е отговорът за:

- унищожение на дълъг диктат;

- минимум на Безпределна субсидия;

- бюджета ─ нови приходи и съкратени разходи.


Резултатите от изследванията:

- премахват грешка;

- са впечатляващо внедрими;

- изграждат пазарен похват за закрила;

- заменят ретрограден прийом на управа.

Измененията на названия са неутрални за по-добри изводи.

Групиранията са демонстрирани с 63 броя композиционни планове, включително при илюстрация за увеличени приходи и намалени разходи на Правителство.


Анализите за Регистрирани ресурси М са с превес.

По-скоро са разкрития за:

- функции;

- приложимост;

- близост и разлики с пари.


Отричането им е недоразумение.

Дните с презрителност са загубени навеки и носят вреди.

Хората са с облаги от въвеждане на откритието.

XXІ столетие е подходяща среда за усъвършенстване.

При неползване на Ресурси М ─ изпитания и затъване пред съвкупност трудности.


Познанията водят:

- победна битка с остаряло;

- шанс за борба със заплахи;

- сполука в закрила на качества;

- успех при изненадващи проблеми.


Разбулени са закономерност, разграничения и функции.


Мисията е:

- обнародване;

- разясняване на новости;

- подготовка за приложение.


Сходно на рецепта – указва се лекарство.

Лечението е неотложно, безрисково и публично.


Книгата е за всички, с интереси за:

- пари;

- Ресурси М;

- оригинален артикул от икономическо строителство.

Тя е:

- с достойнство на самоучител;

- спешно нужна за висши администрации.


Знанията за Ресурс М са необходими за всеки желаещ успех.

 

Допълнителна информация